Rekonstruirana transformatorska stanica Gerovo puštena u pogon

Rekonstrukcija TS Gerovo, vrijedna gotovo 5,5 milijuna kuna, dio je programa obnove elektroenergetske mreže Gorskog kotara nakon katastrofalnoga ledoloma u veljači 2014. godine

HEP-Operator distribucijskog sustava Elektroprimorje Rijeka rekonstruiralo je i pustilo u pogon zidanu transformatorsku stanicu TS 35/20 kV Gerovo „primorsko – goranskog“ tipa snage 2×8 MVA. TS Gerovo izgrađena je 1972. te rekonstruirana 1979. godine, a danas je opremljena s dvije vanjske transformatorske jedinice 35/20 kV, nazivnih snaga 4 MVA, novom primarnom 35 kV i 20 kV opremom (metalom oklopljena postrojenja) te sustavom pomoćnih napajanja, daljinskog vođenja i uzemljenja zvjezdišta.

Tijekom ledoloma 2014. godine upravo je TS Gerovo bila ključno mjesto privremene opskrbe korisnika električnom energijom kao agregatska farma iz koje se uspješno napajao neoštećeni dio elektroenergetske veze.

Do sada je kroz program obnove elektroenergetske mreže Gorskog kotara uloženo  više od 120 milijuna kuna, a planira se uložiti još oko 30 milijuna. Plan je u skorijoj budućnosti pokrenuti  tri značajne investicije: obnovu 35 kV kabela Plase – Vrata te kabliranje na dionici Delnice Gerovo i Konjci (Gerovo) – Razloge (Crni Lug).

Glavni razlog revitalizacije i zamjene neadekvatne i tehnološki zastarjele opreme suvremenijom je znatno poboljšanje kvalitete i raspoloživosti opskrbe električnom energijom te smanjenje gubitaka u mreži zbog dotrajalosti i isteka životnog vijeka postojeće opreme.

Tags:
,