TS Gerovo Tag

Rekonstrukcija TS Gerovo, vrijedna gotovo 5,5 milijuna kuna, dio je programa obnove elektroenergetske mreže Gorskog kotara nakon katastrofalnoga ledoloma u veljači 2014. godineHEP-Operator distribucijskog sustava Elektroprimorje Rijeka rekonstruiralo je i pustilo u pogon zidanu transformatorsku stanicu TS 35/20 kV ...